Skip to main content
KronikaSchůzka

Světýlka poprvé

By 7. 11. 2023No Comments

Konečně! Už je to tady! První historická schůzka našeho Skautu Světýlka pro vlčata 6–9 let. Skoro rok příprav, domlouvání, různých jednání, absolvování kurzů, plánování programů, přípravy klubovny najednou vyústilo do napjatého očekávání. Vyhlíželi jsme 21. září 16.00. Počítali jsme dny, hodiny. Stále znovu jsme promýšleli, jestli jsme na něco nezapomněli. Pak to přišlo. Osmnáct dětí dorazilo spolu s rodiči. Jak vypadala naše schůzka? Poté, co se děti rozloučily s rodiči, zasedly do naší nové Klubovny na rampě, kterou nám pomohli připravit Dan s Kamilem, krásně vyzdobit Baja, Marek, a samozřejmě naši vedoucí Maty, Matěj, Josh, Karol a Radek. Děti se nechaly strhnout ke zpěvu písní, pak následoval dril a po něm bohatá hostina, kterou pomohly připravit maminky a tatínkové. Po jídle se děti dozvěděly, že nás čeká 13. 10. výprava se šátkováním a přespávačka na Brandýském zámku v šermířské noclehárně. Možná tam potkáme i brandýské strašidlo. Z klubovny jsme vyrazili do parku v Lanově ulici a zahráli prima hry. Rozloučili jsme se naším rituálem – písní „Nechť ať Hospodin hledí“ a stiskem levice. My vedoucí se těšíme na další setkání, a co víme od dětí, tak je to oboustranné.

Radek Novotný