Přidejte se

Zveme děti na:

 • pravidelné schůzky:

Na každém setkání budeme podporovat přátelské vztahy, spolupráci a porozumění mezi dětmi i vedoucími. Budeme se učit jeden od druhého, hrát hry, povídat si o příbězích Bible a posilovat všestranný rozvoj osobnosti, aby každý skaut byl připraven a obstál v reálném životě. Budeme se držet skautského hesla BUĎ PŘIPRAVEN.

 • víkendové akce
 • letní tábor

Co znamená skauting:

 • všestranný rozvoj, přátelství a zážitky
 • dovednosti, fair play, pohyb v přírodě, dobrodružství
 • péči o okolí a o druhé, ale i starost o vlastní rozvoj
 • úctu k věcem, které nás přesahují, poznávání křesťanských hodnot z Bible

Co je Dorostová unie:

Dorostová unie (DU) je nezisková organizace pro děti, mládež a jejich vedoucí od roku 1999. Zajišťuje vedoucím vzdělávání, organizační a právní podporu. Hlavním partnerem DU je Církev bratrská, státem registrovaná církev. Dorostová unie je součástí České rady dětí a mládeže, spolupracuje s největší skautskou organizací v ČR, Junák – český skaut.

Zájem o členství

Stane se vaše dítě skautem?

Přihlaste své dítě do skautského oddílu. Dobře se o něj postaráme.
Do oddílu se dítě přihlašuje každý rok. Pokud máte zájem o člensví Vašeho dítěte, vyplňte prosím formulář níže, ozveme se Vám.


 

Kolik a jak zaplatit členský poplatek?

Členské poplatky za pololetí stanovené na školní rok 2023/2024:

 • 400 Kč pro prvního registrovaného člena z rodiny
 • 300 Kč pro další sourozence
 • 0 Kč pro aktivní vedoucí
 • 250 Kč pro dospělé členy a podporovatele

Částku, prosíme, uhraďte na bankovní účet střediska 2002590808/2010. Jako zprávu pro příjemce uveďte „Členství 2023/2024 Jméno Příjmení“ (v případě přihlášení sourozenců uveďte všechny děti), variabilní symbol „číslo vašeho mobilu“.

Co zahrnuje členský poplatek?

Členský poplatek pokrývá pojištění dítěte na každé akci, plat účetní a administrativní pracovnice, právní podporu, část poplatku slouží k financování chodu oddílu, např. údržbě a opravám klubovny či materiálu. Z nevyužitých prostředků je tvořena rezerva pro nenadálé výdaje či nákup nového vybavení.

Rodiče se často ptají

Co má společného (rozdílného) Dorostová unie s Junák - český skaut?

Společné znaky:

 • věnujeme se dětem a vedoucím
 • hodnoty (např. parta na celý život, sebedůvěra)
 • oddíly DU se nejvíce přibližují Junáckému oddílu s rozšířenou křesťanskou výchovou
 • dobrovolnictví
 • poskytujeme pojištění při úrazu, roční plán výprav

Rozdílné věci:

 • DU považuje za nejvyšší Lásku a Pravdu Boha podle křesťanské Bible

V čem je skauting odlišný od zájmových kroužků?

Nespornou výhodou skautingu je důraz na všestranný rozvoj dítěte. Na skautských akcích není nouze o pohyb, povídání, diskusi, trénování dovedností, přátelství, dobré skutky nebo spolupráci. Proto si vaše dítě ze skautu odnese celoživotní zážitky, silná přátelství, sebedůvěru, samostatnost a hodnotový základ, díky kterému mu nebude cizí pomoc druhým, čest, smysl pro spravedlnost nebo pravdomluvnost.

Dospívající skauti a skautky se mohou zásadně podílet na přípravě schůzek, výprav i táborů a pokud chtějí, postupně se z nich stávají, pokud sami chtějí, další dospělí dobrovolníci.

Upraveno, zdroj: skauting.cz 

Kolik volného času skauting vyžaduje?

 • Pravidelná schůzka 1x týdně přibližně 2 hodiny (září – červen),
  letních měsících pravidelné týdenní schůzky nejsou
 • Jednodenní výprava 1x za 2 měsíce
 • Dvoudenní výprava 1x za 2 měsíce
 • 10 denní letní tábor (od druhé červencové neděle) – podzimní a jarní prázdniny ?
 • V řádném skautském roce tak děti stráví alespoň 7 dobrodružných víkendů a 4 celé týdny v přírodě.

Skauting je dobrovolný, takže se nikdo nebude zlobit, když se dítě nezúčastní schůzky nebo výpravy. Vedoucí však ocení včasnou omluvu telefonicky, smskou nebo jinak.

Kolik skauting stojí?

Skauting bývá levnější než jiné volnočasové aktivity. Vedoucí jsou dobrovolníci, nedostávají žádnou finanční odměnu.

 • Pololetní členský příspěvek (zahrnuje např. úrazové pojištění při skautských aktivitách a chod oddílu) – 1x za pololetí – 400 Kč
  Výpravy: 

  • přibližně 100–200 Kč za jednodenní výpravu (zahrnuje jízdné, vstupné a další), 
  • 300–400 Kč za vícedenní výpravu (zahrnuje ubytování, dopravu, stravu a další)
  • přibližně 2 800 Kč za 10 denní tábor
 • Skautský kroj: 700 Kč nový, nošený dle dostupnosti; pokud z něj dítě vyroste, je velká šance jej prodat
 • Základní tábornické vybaveníAčkoli nové a opravdu kvalitní vybavení něco stojí, existují i levnější a vhodnější alternativy (nakup použitého vybavení). Pamatujte, že některé vybavení je maximálně na dva roky (děti z oblečení a bot rostou rychle), některé na více let (karimatky, spací pytle).
 • Na skautských schůzkách, výpravách a táborech dítě využije základní tábornické vybavení:
  • Uzlovačka
  • Nůž
  • Ešus a hrnek
  • Svítilna či čelovka
  • Karimatka
  • Třísezónní spací pytel
  • Batoh
  • Skautský kroj se všemi náležitostmi a šátek
  • Nepromokavá bunda
  • Pevná a nepromokavá turistická obuv
 • Více o vybavení v sekce Co s sebou

Další akce (závody, setkání a další) bývají dražší (např. účastnický poplatek, cestovné), ceny jsou individuální.

Mé dítě má specifické potřeby (dieta, smyslová či pohybová omezení a jiné), je pro něj skauting vhodný?

Ve většině případů ano! Konkrétní případ však, prosíme, konzultujte s vedoucím oddílu/ družiny.

Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu a kdy je to nejvhodnější?

Děti budou přijímány do naplnění kapacity, takže čím dříve dítě přihlásíte, tím lépe. Pro děti, které začnou chodit hned po prázdninách v září, je nejzazší termín pro odevzdání přihlášky a úhradu registračního poplatku 30. září. Do oddílu se ale dítě může přihlásit kdykoliv. Kontaktujte hlavního vedoucího oddílu. Domluvte se na návštěvě schůzky. Další postup vám vysvětlíme po vašem rozhodnutí se přihlásit.

Upraveno, zdroj: skauting.cz

Kdo se o děti stará?

Zodpovědnost za bezpečnost dětí, naplňování skautingu a fungování oddílu mají dospělí vedoucí – dobrovolníci bez nároku na finanční honorář. 

Ti mají náležitou kvalifikaci, která zaručuje, že vedoucí zná například základy pedagogiky, psychologie nebo organizace a práva. 

Kromě vedoucích se budete v oddílech setkávat také s rádci a rádkyněmi, kteří se podílejí na přípravě a vedení programu. Všichni úzce spolupracují s vedením oddílu. I pro ně existuje systém vzdělávání, např. pomocí kurzů Dorostové unie. 

Je dítě na skautských akcích pojištěno?

Ano. Všechny děti jsou úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou členy organizace. Případné čerpání pojistky doporučujeme rodičům řešit přímo s vedoucím oddílu.

Upraveno, zdroj: skauting.cz