Skip to main content
KronikaVýpravy

Na Okoř je cesta…

By 30. 11. 2023No Comments

Využili jsme, že druhý den po naší pravidelné schůzce byl sváteční den 17. listopadu. Ve čtvrtek jsme si mohli dovolit vyrazit na „výlet“ na ostrov Štvanice. Kdo tam nebyl, tak je odtud krásný výhled zprostřed Vltavy na Pražský hrad. Prošli jsme až na druhou stranu ostrova, kde je krásně osvětlená nová lávka z Holešovic do Karlína. Po večeři jsme dali ještě zpívání a hry a brzo šli spát, protože ráno nás čekal brzký budíček. Zakončili jsme společnou modlitbou. V pátek 6.40 zazvonil budík a my jsme museli vstávat (ve volném dni!) do tmy. Kupodivu si nikdo nestěžoval. Snídaně se podávala až ve vlaku. Tradičně jsme se všichni dělili o to, co nám připravili a napekli maminky a tatínkové. Počasí, díky Bohu, nám přálo. Prostě podzimní voňavá nádhera. Dojeli jsme vlakem přes Kralupy do Zákolan. Tady jsme si dali krátkou modlitební zastávku s dětmi. Odtud jsme se vydali už pěšky přes přemyslovský Budín údolím říčky ke krásné a veliké zřícenině hradu Okoř. Než jsme hrad celý prolezli a zahráli si pár her, utekly dvě hodiny. Z autobusové zastávky jsme sjeli k Divoké Šárce a odtud tramvají do Dlouhé. Tady nás už čekali rodiče se sourozenci a výborný oběd, který nám Láďa Veselý uvařil. Jsme moc rádi, když můžeme být spolu a zažívat dobrodružství, kamarádství a ukazovat dětem na našeho milého Spasitele Ježíše Krista.

Radek Novotný